حضور شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در نمايشگاه صنعت تهران

شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو در مهر ماه سال جاری با حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران، یک بار دیگر تواناییهای خود را به مردم صنعت پژوه ایران معرفی خواهد کرد. در این راستا کلیه وسایل و امکانات در تاریخ 12 مهرماه 1388 به محل نمایشگاه های دائمی تهران منتقل خواهد شد. این نمایشگاه از 14 تا 17 مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های داخلی تهران، برگزار خواهد شد.