بازديد مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو وهيات همراه در تاريخ 18/3/89 از توانائي هاي تخصصي شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو

مهندس نجم الدين: ما از شرکت موفقي مانند قالب هاي صنعتي ايران خودرو حمايت خواهيم کرد.
مهندس نجم الدين تاکید کرد: شرکت قالبهاي صنعتي ايران خودرو با توجه به مديريت قوي و همچنين استفاده از دانش فني کارکنان خود موفق شد، گام هاي اساسي در طراحي و ساخت قالب هاي مورد نياز ايران خودرو بردارد. با توجه به استراتژي صنعت خودرو و طراحي سه پلتفرم جديد داخلي درشش سال آينده و خروج محصولات قديمي، شرکت قالب هاي صنعتي ايران خودرو از جايگاه مهمي در توليد قالب هاي مورد نياز صنعت خودرو برخوردار است.
به گزارش ايكو پرس، مهندس جواد نجم الدين در جمع مديران و کارکنان شرکت قالب هاي صنعتي ايران خودرو با بيان اين مطلب به ظرفيت بازار قالب سازي اشاره آرد و افزود:در حال حاضر با توجه به رشد صنعت خودرو و مصرف قالب هاي غير پرسي و قالب هاي گرم خيلي زياد است و اين شرکت با توجه به دانش فني و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مي تواند سهم خوبي از اين بازار را به دست آورد. وي از شرکت قالب هاي صنعتي ايران خودرو به عنوان مرکز تخصصي قالب در آشور ياد آرد و اظهارداشت: اين شرکت با استفاده از مشاوره هاي فني از ديگر شرکت هاي صاحب نام دراين صنعت، دانش توليد فني خود را ارتقاء دهد. مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو، بازاريابي را رآن اساسي توسعه يك بنگاه اقتصادي دانست و گفت: اين شرکت ظرفيت هاي لازم جهت حضور در بازارهاي جهاني و اخذ سفارش را دارد و مي تواند بدون ايران خودرو به حيات اقتصادي خود ادامه دهد. وي با اذعان به اين آه شرکت قالب هاي صنعتي ايران خودرو، شرکتي بزرگ در طراحي و توليد قالب
هاي صنعتي است، افزود:جايگاه اين شرکت بايد در بازار بارز و مشخص باشد به نحوي آه بتواند همگام با ايران
خودرو در طراحي و توليد مشارآت داشته باشد تا شاهد سرعت در توليد و کاهش هزينه ها باشيم. مهندس نجم الدين تاآيدآرد: شرکت قالبهاي صنعتي ايران خودرو با توجه به مديريت قوي و همچنين استفاده از دانش فني کارکنان خود موفق شد، گام هاي اساسي در طراحي و ساخت قالب هاي مورد نياز ايران خودرو بردارد.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو اشتياق و علاقه مندي کارکنان را لازمه پيشرفت و توسعه دانست و افزود: اقدامات صورت گرفته اخير دراين شرکت باعث حذف زيان انباشته گرديد و اکنون به مرحله سوددهي رسيده است.
وي با بيان اين که نوآوري لازمه توسعه است، اضافه آرد: بازديد مقام معظم رهبري و فرمايشات راهبردي معظم له فضاي خاصي در بين خودرو سازان به وجود آورد تا شرکت هاي خودروساز بيش از پيش به سمت نوآوري حرآت آنند و اين شرکت باتوجه به داشته های خود مي تواند مرآز فكر و خلاقيت در طراحي و توليد باشد.
مهندس نجم الدين تاآيد آرد: ما از شرکت موفقي مانند قالب هاي صنعتي حمايت خواهيم آرد و اين شرکت مي تواند با همكاري شرکت ساپكو هزينه طراحي و توليد را کاهش دهد.
مهندس غلامرضا علوي، مدير عامل شرکت قالب هاي صنعتي ايران خودرو ، دراين ديدار گزارش آاملي از برنامه هاي توليد،فروش و طرح هاي در دست اجرا و ديگر برنامه هاي اين شرکت ارائه آرد و خواستار تعامل بيشتر با گروه صنعتي ايران خودرو شد. علوي يادآور شد: با همت و تلاش کارکنان اين شرکت موفق شديم در خصوص توليد،فروش، اخذ استانداردهاي جهاني، سودآوري و بهره وري نيروي انساني به موفقيت هاي زيادي دست يابيم.