بازديد سه ساعته فرماندار كرج از شركت آيكيد

 شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو به شبكه آب استان البرز پيوست

 

در هفدهمين روز خرداد ماه سال 1395 و با حضور مسئولين ارشد استان البرز از جمله فرماندار  کرج دكتر ايراني ، شهردار كمالشهر ، رئيس شوراي شهر كمالشهر و مديريت ارشد شركت آيكيد آب شرب استان البرز به شبکه آبرسانی شرکت متصل شد.

در ادامه اين حضور كه با برگزاري نشست  مديران ارشد شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو و مقامات عالي رتبه استان البرز همراه بود ،

مهندس صدري مديريت محترم شركت ، ضمن تشكر و قدرداني از حضور فرماندار و شهردار كمالشهر و هيات همراه ، نداشتن آب شهري و آشاميدني را يكي از مشكلات 20 ساله شركت دانسته كه تبعات بسياري براي كاركنان و دانشجويان مرکز علمي و كاربردي اين شرکت بوجود آورده بود ­. خوشبختانه با مساعدت مسئولين و همكاري شركت آبفاي استان البرز و مهندس ترابيان این مشکل مرتفع گرديد .‌ همچنين مهندس صدري شركت آيكيد را يكي از بزرگترين قطب هاي صنعتي استان البرز دانست كه در توسعه و ساخت قالبهاي فلزي  و توليد قطعات پرسي­گام هاي موثري برداشته است .

در ادامه اين جلسه دكتر ايراني فرماندار کرج  با بيان اينكه با تلاش هاي مديريت جديد شركت آيكيد­ ، گام هاي بسيار خوبي در توسعه استان و حرکت چرخ صنعت برداشته شده که با تكيه بر سرمايه هاي انساني داخلي ، اين استان توانسته است  از تمامي ظرفيت هاي موجود استفاده نموده و وارد بازارهاي جهاني و رقابت با كشور هاي كره و ژاپن شود . در ادامه ایشان  حمايت كامل مسئولين از توليد كنندگان و حل مشكلات آنها را  از وظايف اصلي مسئولين استان دانستند .

در پايان مراسم دكتر ايراني و هيات همراه از بخش هاي مختلف شركت آيكيد بازديد بعمل آوردند .

 

  

                                                                               روابط عمومي شركت

                                                                           قالبهاي صنعتي ايران خودرو