ساخت گيربكس محور ربات ABB به روش مهندسي معكوس در شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو

شركت آيكيد توانست براي اولين بار در ايران گيربكس محور يك ربات­ هاي ABB را با اتكاء به توان داخلي بومي سازي كند

به گزارش روابط عمومي شركت آيكيد

در سالي كه فشارهاي بين المللي و وجود تحريم­ها مشكلات عديده اي را در حوزه صنعت و تأمين ارز براي شركت هاي ايراني بوجود آورده است، شركت آيكيد توانست با اتكاء به توان داخلي و هدف بومي سازي قطعات استراتژيك، اين تهديد را به فرصت تبديل نمايد. با مديريت تيم نگهداري و تعميرات شركت آيكيد و همكاري شركت الماسه ساز، ساخت قطعات داخلي گيربكس محور يك ربات هاي ABB خطوط پرسي محقق گرديد و در حال حاضر نيز نمونه ساخته شده آن در شركت آيكيد درحال بهره برداري می باشد.

شايان ذكر است با انجام اين­ پيشنهاد برتر، شركت آيكيد توانست سالانه حدود 1/4 ميليارد تومان كاهش هزينه داشته باشد و با انجام اين پروژه، شاهد­ حذف بالاي ريسك­ توقفات خط تولید، بدليل پروسه هاي سخت تأمين خارجي می باشیم­.

در خاتمه با اجراي اين پروژه، توانايي ساخت و تأمين گيربكس محور يك ربات هاي ABB  در گروه صنعتي ايران خودرو، توسط شركت آيكيد ميسر گرديده است.