بازديد مهندس مقيمي مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرواز غرفه شركت آيكيد

مهندس فرشاد مقيمي مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو بهمراه مهندس عادل پير محمدي مدير عامل شركت ساپكو از غرفه شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در چهاردهمين نمايشگاه قطعات خودرو تهران  بازديد بعمل آوردند

به گزارش روابط عمومي شركت آيكيد : چهاردهمين  نمايشگاه قطعات خودروتهران كه از تاريخ 18 الي 21 آبان ماه 1398 در محل دائمي نمايشگاه تهران برگزار گرديد ، كه در  اين نمايشگاه 700 شركت قطعه ساز داخلي و 9 شركت قطعه ساز خارجي حضور داشتند .

شايان ذكر است در طول برگزاري اين نمايشگاه شركت آيكيد آخرين توانمندي هاي خود را در حوزه هاي طراحي و ساخت قالب هاي فلزي ، پلاستيك ، ماسه ماهيچه ، دايكست و قطعات صادراتي و همچنين توليد مجموعه هاي خودرو به نمايش گذاشت ، كه مورد توجه بازديد كنندگان داخلي و خارجي قرار گرفت .

در طول برگزاري اين نمايشگاه مهندس فرشاد مقيمي مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو و مهندس عادل پير محمدي مدير عامل شركت ساپكو از غرفه شركت آيكيد بازديد بعمل آوردند .

روابط عمومي شركت آيكيد