آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 2-99

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد مقدار 500


کد خبر: 394 |  بازدید: 89 |  تاریخ: یکشنبه, 14 ارديبهشت 1399 07:56

آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 01-99 و ضایعات غیر تولیدی 01-99

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به


کد خبر: 393 |  بازدید: 137 |  تاریخ: یکشنبه, 31 فروردين 1399 11:05

آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 13-98

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد مقدار 500


کد خبر: 392 |  بازدید: 430 |  تاریخ: یکشنبه, 22 دی 1398 10:43

آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 12-98

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد ضایعات ورق


کد خبر: 391 |  بازدید: 438 |  تاریخ: سه شنبه, 10 دی 1398 10:21

آگهي مزايده 08 - 98 (تولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد مقدار 200تن


کد خبر: 389 |  بازدید: 650 |  تاریخ: چهارشنبه, 24 مهر 1398 13:42