آگهی مناقصه 2- 99

یک شرکت تولیدی در استان البرز در نظر دارد از


کد خبر: 397 |  بازدید: 58 |  تاریخ: شنبه, 27 ارديبهشت 1399 11:15

آگهی مناقصه 1- 99

یک شرکت تولیدی در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد


کد خبر: 395 |  بازدید: 115 |  تاریخ: یکشنبه, 14 ارديبهشت 1399 08:12

تجدید آگهی مناقصه 2-98

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 382 |  بازدید: 1005 |  تاریخ: دوشنبه, 17 تیر 1398 10:37

آگهی مناقصه 2-98 و 3-98

 

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد


کد خبر: 380 |  بازدید: 962 |  تاریخ: دوشنبه, 03 تیر 1398 07:48

آگهی مناقصه 1-98

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 376 |  بازدید: 1356 |  تاریخ: سه شنبه, 20 فروردين 1398 11:25