آگهی مناقصه 06-99

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 407 |  بازدید: 75 |  تاریخ: دوشنبه, 21 مهر 1399 13:44

آگهی مناقصه 4- 99

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 399 |  بازدید: 537 |  تاریخ: یکشنبه, 08 تیر 1399 08:14

آگهی مناقصه 3- 99

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 398 |  بازدید: 494 |  تاریخ: یکشنبه, 08 تیر 1399 08:10

آگهی مناقصه 2- 99

یک شرکت تولیدی در استان البرز در نظر دارد از


کد خبر: 397 |  بازدید: 643 |  تاریخ: شنبه, 27 ارديبهشت 1399 11:15

آگهی مناقصه 1- 99

یک شرکت تولیدی در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد


کد خبر: 395 |  بازدید: 677 |  تاریخ: یکشنبه, 14 ارديبهشت 1399 08:12