مجموعه سازی

  تولید مجموعه و بدنه:

 این قسمت، دارای 2 سالن بوده که به فیكسچر و دستگاههای نقطه جوش تجهیز شده و قابلیت انجام فرآیندهای مجموعه سازی ، بدنه سازی و مونتاژ قطعات مختلف را دارد .

 

- تولید مجموعه

 

 ماشین ­آلات و تجهیزات این بخش عبارتند از:

 

GUN كلاس C

2 دستگاه

GUN كلاس X

4 دستگاه

GUN كلاس X (تكمیل كاری)

2 دستگاه

نقطه جوش پایی (چاول)

5 دستگاه

دستگاه جوش تاكر

1 دستگاه

دستگاه جوش H.B.S

1 دستگاه

دستگاه فیدر پیچ

1 دستگاه

دستگاه فیدر مهره

2 دستگاه