ماشینکاری

ماشینكاری

 

واحد ماشینكاری شامل 3 بخش زیر می­ باشد:

 

- ماشینكاری بزرگ

- ماشینكاری كوچك

- ابزارسازی

 

 لیست ماشین ­آلات و تجهیزات موجود این واحد عبارتند از :

 

- ماشینكاری بزرگ