طرح تركیب سازمانی

تركيب سازمانی شركت قالبهای صنعتی ايران خودرو

 

هيات مديره
مدير عامل و عضو هیات مدیره: شاهین صدری
رئیس هیات مدیره :سعید ابراهیمی
عضو هيات مديره: محسن هاشم شریفی

 

 
قائم مقام مدیر عامل : علی موسوی
 
مشاوران
 
 
 
معاونت ها و مديريت های زيرمجموعه:
 
معاونت طراحی و ساخت: طاهر پورحبیبی
مدير مهندسی طراحی : مجتبي شفيعی
مدير ماشينكاری : جعفر نویدی علویان
مدیر آزمايش قالب : رضا قوام

معاونت تولید: شهرام بلوری
مدیر برنامه ریزی و لجستیک تولید : علی جعفرصالحی
مدیر مهندسی تولید: حسن سوینی
سرپرست مدیریت تولید : سیامک گودرزی
 
 
مديريت های مستقل
 
مدير سيستم­ها و انفورماتيك : رضا غروی
مدير كنترل كيفيت : پيمان باقری
مدير نگهداری و تعمیرات ماشین آلات : داوود غفارف
سرپرست مديریت سرمایه انسانی : حسین علیپور
مدير امور مالیسنجر مرشدیان
مدير بازرگانی : رحیم پرتونیا
مدير حراست : یونس آقایی
مدير انبارها و كنترل ساخت : پژمان حقیقی
 
 
اداره های مستقل
مشاور اداره حقوقی : امین نجف زاده
رياست اداره ارتباطات :